cpo

Collectief particulier opdrachtgeverschap of cpo, wat is dat?

Lokale overheid wordt steeds enthousiaster over cpo. Momenteel worden in bestaande wijken regelmatig plannen ontwikkeld door particulieren. Kleinere projecten van circa 10 woningen kunnen prima als cpo worden uitgevoerd onder andere omdat een collectief vaak prima in staat blijkt te zijn om eventueel geschakeld te bouwen.

particulier opdrachtgever
Particulier opdrachtgeverschap

Als particulier kunt u zelf een woning (laten) bouwen. Gewoonlijk worden daarbij een aantal partijen ingeschakeld die zorgen uit uw handen nemen. Denk bijvoorbeeld aan architect en aannemer. U bent in dat geval een particulier opdrachtgever. De mogelijkheden om te bouwen zijn redelijk eenzijdig: u koopt een bestaande woning om die vervolgens te slopen en nieuw te bouwen, of u koopt een kavel. In het laatste geval betreft dit vaak een woning in een ‘nieuwbouw’ wijk.

collectief particulier opdrachtgeverschap
Collectief particulier opdrachtgeverschap

De laatste jaren is een nieuwe vorm van opdrachtgeverschap ontstaan. Daarin vormen meerdere particulieren een collectief die naar buiten toe als opdrachtgever optreedt. Projecten worden op die manier uitgevoerd zonder projectontwikkelaar. De omvang van projecten met een collectief als opdrachtgever kunnen klein en groot zijn. Er zijn voorbeelden van enkele woningen, maar ook van tientallen tot honderden woningen gerealiseerd.

goedkoper bouwen
Voordelen van cpo

Een voordeel van collectief opdrachtgeverschap is het schaalvoordeel dat te behalen valt, hierdoor is het mogelijk om een betaalbare woning te realiseren. Daarnaast wordt het risico over het gehele collectief verspreid in plaats van een enkelvoudige opdrachtgever. Andere voordelen die bouwen in CPO biedt zijn overeenstemmend met beleidsdoelstellingen:

 • Vergroting van de sociale cohesie ofwel sociale binding in een buurt
 • Het bieden van woningen op maat voor doelgroepen van beleid
 • Differentiatie van het woningaanbod
 • Er wordt zeer sterk ingespeeld op de markt
bron: wikipedia.org

snelle bouwtijd
Nadelen van cpo

Nadelen zijn dat processen vaak erg lang duren waardoor veel projecten uiteindelijk niet van de grond komen. Daarnaast moet geïnvesteerd worden in adviseurs (zoals bouwbegeleiders en architect) en eventueel bouwgrond terwijl dan nog vaak geen hypotheek mogelijk is.

 

Over onze aanpak

C. Hollebrandse

eigenaar Dimenze

Dimenze bouwtechniek is een adviesbureau voor bouwvoorbereiding en  bouwbegeleiding. Voor het realiseren van uw project wordt een team van specialisten samengesteld. Eenvoudige projecten moeten vooral niet ingewikkeld gemaakt worden met veel teamleden. Ingewikkelde werken vragen een groter team van specialisten. Geeft u de voorkeur aan het werken met bijvoorbeeld een bepaalde architect? Laat het ons weten. Uw wensen zijn ons uitgangspunt.

Wij vinden belangrijk dat het collectief de besluiten neemt. Collectief particulier opdrachtgeverschap wordt immers gedragen door het collectief. Ieders inbreng afzonderlijk is in principe even belangrijk. Toch blijkt uit marktonderzoek dat consumenten niet de voorkeur geven om overal over mee te beslissen. De belangrijkste keuze die consumenten willen betreft de keuze van badkamer en keuken. Daarvoor kunt u ook bij de projectontwikkelaar terecht en kunt u de ‘moeite’ van een cpo-project besparen. Collectief keuzes maken kost immers tijd. Na de keuken en badkamer willen consumenten (vlgs dat onderzoek) keuzes kunnen maken over indeling, kleuren en materialen.

Wij zorgen tijdens het proces van ontwerp, vergunningaanvragen, aanbesteding en uitvoering voor uitgewerkte ideeën. Daarin zijn diverse praktische en logische opties en alternatieven al verwerkt. Er worden veel mogelijkheden aangereikt (zoals u van een adviseur mag verwachten) en er wordt veel individueel denkwerk bespaard. Inbreng van onze opdrachtgevers wordt overigens erg gewaardeerd. Tenslotte bouwen we aan úw woning.

Neem contact met ons op om specifieke vragen en mogelijkheden te bespreken. We helpen u graag verder!

christian.hollebrandse*dimenze.nl   (+31) 113 370 686

bouwvoorbereiding

Als u een woning wilt laten bouwen heeft u er vast baat bij als er iemand over uw schouder meekijkt. Dimenze bouwtechniek heeft veel ervaring met het bouwen van woningen. Wij doen dit voor diverse opdrachtgevers. Zo werken we regelmatig voor architecten het ontwerp uit. Maar ook aannemers maken gebruik van onze diensten. Bijvoorbeeld om cataloguswoningen te tekenen of calculaties en inschrijfbegrotingen te maken. Eventueel verzorgen we daarna de projectleiding. U kunt handig gebruik maken van deze kennis uit verschillende invalshoeken. Bijvoorbeeld om in de bouwvoorbereiding uw contract te laten opstellen of te laten controleren. Ook met bouwbegeleiding kunnen we u van dienst zijn. Bijvoorbeeld door u bij te staan en te adviseren tijdens de oplevering.

bouwhelm dimenze

Als opdrachtgever heeft u rechten en plichten. Een van de verplichtingen is het betalen van de aanneemsom als het overeengekomen werk naar behoren is geleverd en aangebracht. Dit betreft evengoed cataloguswoningen als ‘woningen op maat’. Maar hoe weet u nu of  u akkoord kunt of moet gaan met het geleverde werk? En bovendien, hoe te handelen als u niet akkoord bent met het geleverde werk? Een duidelijk contract laat deze vragen niet onbeantwoord. Maar dan nog is bouwbegeleiding erg belangrijk. Neem ook als u geen budget (meer) heeft voor goed toezicht tijdens de bouw toch contact op met een ervaren toezichthouder. Ook met een bezuiniging op het toezicht kan nog steeds een minimale kwaliteit gewaarborgd worden.

Uit ons portfolio

Wij zijn behalve in het bouwen van particuliere woningen ook actief in andere segmenten. Onderstaand een greep uit onze portfolio, gerelateerd aan woningbouw.

 • Bedrijfshal staal
  Bedrijfshal staal
  Nieuwbouw bedrijfshal staal Deze nieuwbouw bedrijfshal staal is betreft een uitbreiding van een bestaand pand waardoor de hal wordt verdubbeld. De totale oppervlakte bedraagt bijna 7000m2. In de bestaande bedrijfshal worden vuurvaste betonmortels samengesteld. In de nieuwe hal wordt de productiecapaciteit verhoogd en wordt een oven geplaatst waarmee geprefabriceerde elementen kunnen worden ‘afgebakken’. Een bedrijfshal […]
 • technisch ontwerp kantoor, eenvoudig en doeltreffend
  technisch ontwerp kantoor, eenvoudig en doeltreffend
  Technisch ontwerp kantoor Dit kantoor wordt gekenmerkt door een eenvoudige uitwerking met een hoge kwaliteit. Dit kantoor, bestemd voor een verzekeringsagent, is van top tot teen uitgewerkt wat met name voor de prijsvorming van belang is geweest. Tijdens de bouwvoorbereiding is nadrukkelijk gelet op de bouwkosten. Tevens zijn de benodigde (m.u.v. constructie-) berekeningen door ons uitgewerkt. […]
 • nieuwbouw vrijstaande woning
  nieuwbouw vrijstaande woning
  Nieuwbouw vrijstaande woning te Middelburg Deze nieuwbouw vrijstaande woning ontwierpen wij voor een aannemer. Veel opdrachtgevers houden van veel leefruimte met zo weinig mogelijk verkeersruimte zoals hal en overloop. In het plan voor deze vrijstaande woning is dat goed gelukt door de trap centraal in de woning te plaatsen. Hierdoor leverde de aannemer het plan […]
 • Nieuwbouw appartementengebouw
  Nieuwbouw appartementengebouw
  Dit appartementengebouw, bestaande uit sociale woningbouw met een koopwoning voor de particuliere sector, is gebouwd in Zierikzee. Het ontwerp verwijst naar de woningen die op deze locatie waren gebouwd na de watersnoodramp van 1953. Deze Noorse woningen dienden als inspiratie. Met oog voor detail zijn door ons voor de woning de uitvoeringstekeningen verzorgt.
 • Appartementen en eengezinswoningen plan Watergang
  Appartementen en eengezinswoningen plan Watergang
  Een appartementengebouw, gedeeltelijk sociale huur en twee woonvoorzieningen waaronder een zgn 'megawoning' in 1 gebouw. Verspreid over drie lagen leverde dit diverse bouwkundige uitdagingen op. Samen met de eengezinswoningen vormt dit een consistent uitgewerkt gebouwblok waarop veel positieve reacties zijn gekomen.
 • Jaren ’30 woning
  Jaren ’30 woning
  Voor deze jaren ’30 woning verzorgden wij het ontwerp en de bouwkundige uitwerking. De uitdaging bestond hierin dat de woning binnen een beperkt budget gerealiseerd moest worden terwijl de gemeente op deze locatie -de woning is op een hoek gebouwd- hogere eisen stelde aan de vormgeving. Wilt u ook een jaren ’30 woning laten bouwen? […]
 • Energiezuinige woning voor een tevreden opdrachtgever
  Energiezuinige woning voor een tevreden opdrachtgever
  energiezuinige woning Voor deze energiezuinige woning verzorgden wij het ontwerp en de bouwkundige uitwerking. Om de woning energiezuinig te maken is gebruik gemaakt van de passiefhuisprincipes. Veel isolatie, gebruik maken van de warmte van de zon en geen dure installaties. Alles met het oog op comfortabel en goedkoop wonen. Onze opdrachtgever was zeer tevreden met […]

Heeft u vragen?