Hoofdstuk III. Algemene verplichtingen van partijen