Hoofdstuk XIII. In gebreke blijven, onvermogen of overlijden van een der partijen