Hoofdstuk XV. Vastleggen van de toestand, beslechting van geschillen