7 Torens

  • 7 Torens
    7 Torens
    Het project ‘7 torens’ omvat de restauratie van zeven kerktorens verspreid over het eiland Schouwen-Duiveland. Het betreft de torens van Dreischor, Nieuwerkerk, Ouwerkerk, Renesse, Serooskerke, Burgh en Scharendijke. De grote diversiteit tussen deze torens zorgt er voor dat heel specifiek gekeken moest worden naar de wijze van uitvoering en het benodigde onderhoud. Zowel in het voortraject als tijdens de uitvoering coördineerde en verzorgden wij deze werkzaamheden.