Restauratie Gravensteen

  • Restauratie Gravensteen
    Restauratie Gravensteen
    Voor de gemeente Schouwen-Duiveland hebben wij de projectleiding verzorgt voor dit prachtige pand in Zierikzee. Het project bestond uit het in kaart brengen van het groot onderhoud en enkele ingrepen in het pand vanwege de komst van een nieuwe huurder. Tot die tijd was in dit pand het maritiem museum gevestigd. Na de voorbereiding zijn de stukken aanbestedingsgereed gemaakt en is door ons na de inkoop directie en bouwtoezicht geleverd.